Kainos Coffee Club

 • Ethiopia: Single Origin Coffee Subscription
  Ethiopia: Single Origin Coffee Subscription

  Ethiopia: Single Origin Coffee Subscription

  Regular price $18.50
 • Honduras: Single Origin Coffee Subscription
  Honduras: Single Origin Coffee Subscription

  Honduras: Single Origin Coffee Subscription

  Regular price $18.50
 • Mexico: Single Origin Coffee Subscription
  Mexico: Single Origin Coffee Subscription

  Mexico: Single Origin Coffee Subscription

  Regular price $18.50
 • Nicaragua: Single Origin Coffee Subscription
  Nicaragua: Single Origin Coffee Subscription

  Nicaragua: Single Origin Coffee Subscription

  Regular price $18.50
 • Freakin' Yum: Kainos Coffee Blend Subscription
  Freakin' Yum: Kainos Coffee Blend Subscription

  Freakin' Yum: Kainos Coffee Blend Subscription

  Regular price $18.50
 • Guatemala: Single Origin Coffee Subscription
  Guatemala: Single Origin Coffee Subscription

  Guatemala: Single Origin Coffee Subscription

  Regular price $18.50
 • Kainos Roaster's Choice Subscription
  Kainos Roaster's Choice Subscription

  Kainos Roaster's Choice Subscription

  Regular price $18.50
 • DR Congo | Single Origin Coffee Subscription
  DR Congo | Single Origin Coffee Subscription

  DR Congo | Single Origin Coffee Subscription

  Regular price $18.50
  Sold Out